Monday, July 15, 2013

NGO ikrar penganalisis sokongan AM mempertahankan Firman Allah

NGO ikrar penganalisis sokongan AM mempertahankan Firman Allah


" 0 " width = "213" = "320">


Qurnisha Hamka

NGO Melayu, barisan ketiga (JATI) adalah bahawa semua anggota kabinet yang beragama Islam menyokong komitmen yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk mengekalkan kesucian Islam diperlekeh .
"> Gambar
itu SENSE Timbalan Presiden, Datuk Aidit Ghazali berkata beliau berharap semua Menteri-menteri akan membuat kenyataan awam kerana mereka akan mempertahankan perkataan Allah

masyarakat mewajarkan.; "> Cari
Seterusnya ketam Voice

No comments:

Post a Comment