Sunday, July 21, 2013

Exco meminta pihak berkuasa tempatan mengikut rancangan lima tahun

Exco meminta pihak berkuasa tempatan mengikut rancangan lima tahun

negeri
Chow Kon Yeow, sambil menawarkan bengkel beliau perkataan Memperkasa Majlis tempatan di sini baru-baru ini.

Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) bertanya pelan tindakan lima tahun untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pelanggan mereka.

Penasihat Ek sekutif masyarakat tempatan, pengurusan lalu lintas dan tebatan banjir, Chow Kon berkata dalam Yoew Memperkasa Bengkel Majlis Tempatan di sini baru-baru ini.

"Ia semua pihak berkuasa tempatan (PBT) mempunyai perhatian mereka, bagaimanapun, tidak konsisten jika kita (MPPP dan MPSP) mengadakan garis panduan bagi pelan tindakan .

"Pelan itu wajar kerana orang sekarang mahu melihat perubahan besar, terutama dalam penyediaan perkhidmatan," kata Kon Yeow di sini baru-baru ini
/>
Presiden MPSP, Maimunah Mohd. Sharif (kiri) juga berkongsi pengalaman mereka dalam bengkel.

Pada masa ini, semua ahli Majlis untuk MPPP dan MPSP baru dilantik bagi Julai hingga 31 Disember 2013.
/> Kon Yeow, yang juga anggota Dewan Undangan Negeri (Perhimpunan) Bandar telah berkata bahawa pihak berkuasa tempatan perlu mencarija lan Penang persekiran dilihat semakin menjadi pelancongan dan pelaburan di rantau yang paling sesuai didiami dan Perdana Menteri.

Oleh itu, katanya, semua pihak harus berani menghadapi cabaran dari segi mengubah tingkah laku dan psikologi dalam imej mereputasi Syarikat di tempat kejadian Dunia.

No comments:

Post a Comment