Sunday, July 14, 2013

Mengemukakan tuntutan Kg. Pmtg. Tok subuh di tengah-tengah, pengerusi kumpulan kerja

Mengemukakan tuntutan Kg. Pmtg. Tok subuh di tengah-tengah, pengerusi kumpulan kerja

class =" tr-caption "Che Embi Hamidah (depan, kiri) dan Pak Jab Samat (topi putih) dan Kampung Melayu Permatang Tok berhampiran Machang Bubok subuh dalam interaksi dwiarah.

MESYUARAT Petugas Rescue Dawn Kampung Permatang Tok berhampiran Machang Bubok yang melibatkan hampir 50 orang Melayu hari ini menghasilkan beberapa tuntutan bersama-sama.
/> text-align: kanan; margin-left: 1em; = "text-align: center;"> class = "tr-caption" Hamidah Che Embi
gaya
Jadi Presiden Hamidah Che Embi, 45 tahun, berkata beliau merancang untuk menyerlahkan kepimpinan konsensus dalam kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang dalam masa terdekat.

"Mesyuarat itu baru-baru ini, saya telah menjelaskan tentang perbincangan (asas) dengan Miss Lagu (peguam yang mewakili pemilik) dan beberapa pegawai kerajaan.

" Selepas bercakap dengan penduduk kampung, kami mengambil keputusan untuk berkongsi beberapa tuntutan-tuntutan ini dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa yang lain, "kata Hamidah ditemani oleh suaminya, Mohd. Solehim Sably, 49, serbuk Machang.
/> class = "tr-caption" PAK Jap Samat (topi) dengan dua militan lain PKR Bukit Mertajam CEO Am. Encik Samat Jap juga mempunyai interaksi dua hala.

Beliau berkata daripada 52 Melayu diletakkan di luar kampung, hanya 35 keluarga tidak tertakluk kepada keperluan pihak yang berkepentingan.

"Ini adalah di mana majlis menandatangani surat tawaran dikemukakan oleh mereka, ada rumah ke bawah kerana ia akan menjadi satu keadaan yang dapat mengimbangi dana pampasan, "katanya.

Terdahulu, Setiausaha PKR Bukit Mertajam Branch, Mohd. Ikhwan Nasser Mohamad Isa mendedahkan 52 Melayu Kampung Permatang Tok Subuh diusir menunggu masa di kampung mereka.

Beliau menggesa pihak berkuasa untuk menyiasat statu s tanah, yang mereka 'RM2 syarikat "Berbeza kelas Sdn. Terhad. pertama sebelum mengusir 52 Melayu berkenaan.

Malah, beliau mendedahkan, gaya Kg cukai pintu bukti yang diterima Pmtg Subuh Tok n ' tidak

Sesetengah aplikasi yang diluluskan oleh. Kumpulan kerja:.
/>
    tuntutan
  1. rumah penggantian rumah di kawasan yang sama pembangunan pampasan perlahan atau wang tunai sekurang-kurangnya RM72, 500 bagi setiap rumah dengan keizinan pihak berkuasa penduduk
  2. pemilik atau penganjur atau pihak berkuasa yang diperlukan untuk menyediakan rumah transit atau kos sewa RM800 sebulan bagi setiap keluarga dalam tempoh pembangunan ke atas tanah Kampung Permatang Tok Subuh lakukan.
  3. Kos
  4. bergerak masuk dan keluar dari kampung yang disokong oleh pemaju setiap rumah diperuntukkan RM2, 500.
  5. tempoh pembangunan perlu dinyatakan dengan jelas dan diterima oleh p enduduk asal Kampung Tok Subuh dan penalti yang dikenakan ke atas pemaju untuk kesulitan jika penduduk adalah pembangunan yang lalu.
  6. Dua atau lebih seksual
  7. dihantar di dalam rumah yang disediakan dengan bilangan yang sama rumah untuk penduduk Kampung Permatang Tok Subuh benar-benar menyesuaikan diri dengan budi bicara pemaju.

No comments:

Post a Comment