Friday, August 9, 2013

Sebab mengapa orang tidak mampu untuk membiayai bandar Terengganu!

Sebab mengapa orang tidak mampu untuk membiayai bandar Terengganu!

dir = "ltr"

Untuk memastikan bahawa bantuan itu akan diagihkan pada awal bulan Ramadan dan hari raya Eid diselesaikan sebelum pengedaran, proses permohonan but 3 bulan Ramadan lalu. gaya =" text-align: justify;">
" text-align: justify "> Walau bagaimanapun, tahun ini, proses itu ditangguhkan kerana pilihan raya umum pada bulan Mei dan selepas pembentukan kerajaan Negeri gaya =" text-align: j ustify;"> "> " text-align: justify "> Walau bagaimanapun, pentadbiran mampu untuk melengkapkan keseluruhan proses dan membuat pengagihan Syawal.

Semua proses perlu diambil dengan berhati-hati dan tidak harus diabaikan bg memastikan hanya waris yang layak menerima membantu.
"text-align: justify"> Ketua Menteri style = "text-align: justify;"> (Dato 'Seri Ahmad Bin Said) style = "text-align: center;"> ">
Source: FB Terengganu Hari ini
orang Tranung (RAKTRA)

No comments:

Post a Comment